02.11.2017

Anasayfa

ULAKBİM TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu Duyurusu

ULAKBİM TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu

Türkiye adresli bilimsel süreli yayınların, nitelik ve nicelik olarak kalitesinin, uluslararası alanda görünürlüğünün ve etki değerinin artırılması amacıyla, 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyum, Antalya Aska Lara Otel’de 1 Kasım 2017 otele giriş ve 4 Kasım 2017 otelden çıkış olarak gerçekleştirilecektir.

Dergi editörleri, sorumluları ve yayıncılara yönelik organize edilen sempozyumun 1. gününde;

  • Uluslararası Atıf Dizinlerine (Web of Science) ve (Scopus) girebilmek ve dizinde kalabilmek için yapılması gerekenler ile Türkiye adresli yayınların uluslararası etki değerleri konularında WOS ve SCOPUS editörleri tarafından sunumlar yapılacaktır. TR Dizin atıf veri tabanının 2018’den sonra kullanıma sunulacak olmasından dolayı etki değerinin önemine dikkat çekilecektir.
  • TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri ile Komite değerlendirme süreçleri, yeni dergi izleme ve değerlendirme sisteminin tanıtımı ve dergilerden beklenenler hakkında bilgi verilecektir.

Sempozyumun 2. gününde ise;

  • Bilimsel yayıncılık konusunda, Sosyal ve Fen Bilimleri alanında, paralel oturumlar yapılarak hakemlik süreçleri, etik konular, bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ile bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerileri paylaşılacaktır.